Služby

Ponuka služieb spoločnosti sa začína poradenstvom, kde Vám vieme ponúknuť svoje vedomosti z praxe, ako aj z montážnych školení, ktoré každoročne usporadúvajú výrobcovia strešných krytín.

Po poradenstve a zameraní existujúceho stavu strechy je možné vypočítať cenovú ponuku na obraz Vašej novej strechy. Cenovú ponuku napočítávame kompletne podľa typu strešnej krytiny a predmetu realizácie.

Dodávka strešnej krytiny s dopravou na miesto stavby – bezplatne sa uskutoční spravidla do 14 dní, resp. vždy po dohode s objednávateľom.

Veríme, že naša dlhoročná skúsenosť a profesionalita Vám bude dostatočnou zárukou nato, aby ste nás oslovili o pomoc pri realizácii Vašej novej resp. renovácie starej strechy.

V prípade záujmu možnosť demontáže Vašej starej strechy a následne montáž novej strešnej krytiny.

Prepravny_poriadok_STRESNE_CENTRUM_sunavsky